ΟΡΑΜΑ

Βασική επιδίωξη του CYSMET είναι o σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων στην διαχείριση ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές και στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες, υιοθετώντας μια συνεργατική προσέγγιση Ανάλυσης, Αποτίμησης και Διαχείρισης Επικινδυνότητας.

Η πλατφόρμα του CYSMET φέρνει κοντά του επιχειρησιακούς εταίρους των εφοδιαστικών αλυσίδων και ενοποιεί τις διαδικασίες Διαχείρισης Επικινδυνότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν στις κρίσιμες υποδομές τους όσο και αντίστοιχες αλυσιδωτές επιπτώσεις.

ΣΤΟΧΟΙ

Στενή συνεργασία και επικοινωνία επιχειρησιακών εταίρων Θαλάσσιων Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Ενοποιημένη πλατφόρμα για την προώθηση της σύμπραξης και της επικοινωνίας των οργανισμών και των κρίσιμων υποδομών που μετέχουν στις Θαλάσσιες Μεταφορές και στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απαιτούμενων πληροφοριών που σχετίζονται με κινδύνους και απειλές.

Δυναμική ενσωμάτωση ανοιχτών πηγών πληροφορίας για απειλές και ευπάθειες

Ενημέρωση και ενίσχυση του γνωσιακού υπόβαθρου των οργασμών και των υπευθύνων ασφαλείας για θέματα κυβερνοαπειλών μέσω της ενσωμάτωσης ανοικτών πηγών και αποθετηρίων με απειλές, ευπάθειες και γνωστές επιθέσεις.

Υλοποίηση δυναμικής και συνεργατικής μεθοδολογίας αποτίμησης και διαχείρισης Επικινδυνότητας

Εισαγωγή καινοτόμων μεθοδολογιών που βελτιώνουν και ξεπερνούν τις υπάρχουσες λύσεις αποτίμησης και διαχείρισης επικινδυνότητας στις Θαλάσσιες Μεταφορές και στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες. Η καινοτόμα προσέγγιση ασφάλειας του CYSMET είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και στην δυναμική φύση των Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Επικύρωση και αξιολόγηση πλατφόρμας με εφαρμογή σε πραγματικά σενάρια και συνθήκες

Η ανάπτυξη, πιλοτική λειτουργία, επικύρωση και αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Επικινδυνότητας CYSMET θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο πραγματικών σεναρίων και συνθηκών με την συμμετοχή πραγματικών υποδομών (Λιμένας Βόλου και συνεργάτες).

Αποτύπωση βέλτιστων πρακτικών και συμβολή σε πρότυπες διαδικασίες διαχείρισης ασφάλειας σε Υπηρεσίες Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Συμβολή στην προτυποποίηση σε ζητήματα ασφάλειας των Θαλάσσιων Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων μέσω της παρουσίασης ενός συνόλου βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των κινδύνων.

Ubitech limited

H UBITECH αποτελεί μία καινοτόμο εταιρεία παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και παραγωγής λογισμικού, ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων και παροχής τεχνολογικών λύσεων, η οποία ιδρύθηκε με στόχο να παρέχει πρωτοποριακές και καινοτόμες τεχνικές λύσεις και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς. Η UBITECH ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 2005, αναλαμβάνοντας και φέρνοντας εις πέρας πλήθος Ευρωπαϊκών και Ελληνικών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης.

THANASSIS GIANNETSOs

DIMITRIS PAPAMARTZIVANOS

Athanasios bouras

sofianna menesidou

nikos fotos

panagiotis gouvas

Grigoris maurothalasitis

ioannis laurentakis

maria-despoina argyriadi

Maggioli s.p.a.

Η Maggioli SpA, είναι ένας κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ιταλία, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των ΤΠΕ και εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη ψηφιακών κυβερνητικών λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες τελευταίας τεχνολογίας και πιο σύγχρονες αρχές σχεδιασμού.

stauros kokineas

christos douligeris

PINELOPI KYRANOUDI

mixalis karamousadakis

nasi vasiliki

chatzi zafeiria

sotiris papasotiriou

skoulikas nikolaos

eleni kotali

paris laras

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε

Ο λιμένας Βόλου είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια της Ελλάδας. Ο σημαντικός του ρόλος οφείλεται στη γεωγραφική και στρατηγική του θέση στο μυχό του Παγασητικού κόλπου, αποτελώντας το επίνειο της μεγάλης και πλούσιας Θεσσαλικής ενδοχώρας. Ο λιμένας Βόλου ακολουθεί τον κώδικα ISPS και μετέχει ως εταίρος σε κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες μέσω των οποίων διακινούνται πληθώρα αγαθών και φορτίων.

gEORGE MOUnTZOURIS

THOMAS SPACHOS

EVGENIOS KLADIAS

nikos papanastasiou

SPYROS FYTILIS