CYSMET

Ολοκληρωμένο, Δυναμικό και Συνεργατικό σύστημα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας

για Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες

"ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

Bασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων. Για παραπάνω πληροφορίες για την δράση, επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Επερχόμενα Γεγονότα

Το Cysmet με μια ματια

Οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων και γίνονται ολοένα πιο περίπλοκες και σύνθετες. Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται εντός των Εφοδιαστικών Αλυσίδων έχουν πλέον υιοθετήσει έξυπνες και προηγμένες τεχνολογίες, ενώ ακόμα και μικρότεροι σε μέγεθος λιμένες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών και ανταλλάσσουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων στο πλαίσιο των Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Οι οργανισμοί και οι κρίσιμες υποδομές που συμμετέχουν στις εφοδιαστικές αλυσίδες παρουσιάζουν πολλαπλές φυσικές και ψηφιακές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, οποιοδήποτε γεγονός οδηγεί σε δυσλειτουργία ή διακοπή της λειτουργίας τους επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις (cascading effects) σε ένα μεγάλο πλήθος υποδομών ή διασυνοριακών υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές. Παράλληλα, δεν υπάρχουν διαθέσιμες ολοκληρωμένες, εύχρηστες και αξιόπιστες λύσεις για την πρόβλεψη, πρόληψη και διαχείρισης αλληλένδετων ευπαθειών και απειλών στον κυβερνοχώρο, με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την δυναμική φύση και πολυπλοκότητα των σύγχρονων Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Το CYSMET έρχεται να καλύψει αυτό το κενό με την εισαγωγή μίας νέας μεθοδολογίας διαχείρισης επικινδυνότητας, και την υλοποίηση της αντίστοιχης πλατφόρμας, για την αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση απειλών και ευπαθειών στις υποδομές των οργανισμών που συμμετέχουν σε κρίσιμες υπηρεσίες Εφοδιαστικών Αλυσίδων.

Υλοποιειται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-03488)

ΣΤΟΧΟΙ

Στενή συνεργασία και επικοινωνία επιχειρησιακών εταίρων Θαλάσσιων Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Δυναμική ενσωμάτωση ανοιχτών πηγών πληροφορίας για απειλές και ευπάθειες

Υλοποίηση δυναμικής και συνεργατικής μεθοδολογίας αποτίμησης και διαχείρισης Επικινδυνότητας

Επικύρωση και αξιολόγηση πλατφόρμας με εφαρμογή σε πραγματικά σενάρια και συνθήκες

Αποτύπωση βέλτιστων πρακτικών και συμβολή σε πρότυπες διαδικασίες διαχείρισης ασφάλειας σε Υπηρεσίες Εφοδιαστικών Αλυσίδων

ομαδα

Το CYSMET συγκεντρώνει συνεργάτες από την βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κόσμο, με φημισμένη εξειδίκευση σε μεθοδολογίες διαχείρισης επικινδυνότητας διαφόρων ειδών εφοδιαστικών αλυσίδων, και μας δίνει την δυνατότητα να διαμορφώσουμε την μελλοντική ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων υπηρεσιών που μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά διάφορους τομείς στην λειτουργία όλων των ειδών λιμανιών.